>  Εμπειρία

Το Γραφείο μας στα 50 χρόνια λειτουργίας του, από το 1972 έως και σήμερα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες πελάτες όσο και νομικά πρόσωπα (εταιρίες, σωματεία, συνεταιρισμούς κ.λ.π.), στην Ελλάδα και στον εξωτερικό, προσφέροντας ευπρόσωπη εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων και υποδεικνύοντας λύσεις για κάθε νομικό ζήτημα.

Οι Δικηγόροι του Γραφείου μας, με καθημερινή παρουσία στα ακροατήρια των Δικαστηρίων όλης της χώρας, καταβάλλουν πάντοτε το μέγιστο για την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των Πελατών μας και την επίλυση των υποθέσεων, δικαστικά ή εξώδικα.