>    >  Συμβόλαια

Συμβόλαια

Η αγορά ενός ακινήτου μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετική επένδυση και τοποθέτηση χρημάτων. Οι Δικηγόροι του Γραφείου μας με την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, προβαίνουν σε εξονυχιστικό νομικό έλεγχο των τίτλων και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, που είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη νομικών ελαττωμάτων ή προβλημάτων, ενώ ακολούθως υποδεικνύουν στον Πελάτη – υποψήφιο Αγοραστή ή Επενδυτή, σε όλα τα στάδια (τόσο κατά την έρευνα, όσο και κατά τις διαπραγματεύσεις αλλά και την υπογραφή του συμβολαίου), τις πιο συμφέρουσες λύσεις και διασφαλίζουν την αντιμετώπιση και επίλυση όλων των ζητημάτων, ώστε να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.

Χρειάζεστε βοήθεια για νομικά ζητήματα;