>    >  Ιατρικό Δίκαιο

Ιατρικό Δίκαιο

Ένα Ιατρικό σφάλμα, μπορεί να αλλάξει μία ζωή ή και να κοστίσει μία ζωή. Η ιατρική ευθύνη μπορεί να θεμελιωθεί τόσο από την ύπαρξη σφάλματος, όσο και από την παραβίαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Οι έμπειροι Δικηγόροι του Γραφείου μας, πλαισιωμένοι από ειδικούς Ιατροδικαστές και Συμβούλους – Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεσή σας, και κάνουν τη διεκδίκηση και την είσπραξη, δικαστικά ή και εξώδικα, εύλογης αποζημίωσης από Ιατρικό σφάλμα να είναι εφικτή.

Χρειάζεστε βοήθεια για νομικά ζητήματα;